Autor: projectas

  • SKY IS THE LIMIT

    Prawdziwa potęga IT polega zatem na łamaniu przestarzałych zasad oraz na kreowaniu w ten sposób zupełnie nowych form prowadzenia organizacji. Osiągamy w ten sposób cel by maszyny robiły bezbłędnie powtarzalne czynności a ograniczane w ten sposób zasoby ludzkie angażowały się wyłącznie w czynności kreatywne